بیرتکس BIRTEX.IR

5/5

آدرس وبسایت : www.birtex.ir

نوع وبسایت : فروشگاهی

محصولات : پارچه ، نخ ، رنگ

وضعیت فروش آنلاین : غیر فعال ( تازه تاسیس… در حال تکمیل )

تاریخ تاسیس : بهمن 1399

زنبیل خرید