منظور از دامنه دلخواه چیست؟

منظور این است که دامنه مورد نظر به دلخواه شما در صورت در دسترس بودن خریداری و اعمال می گردد.

نکته:چنانچه قصد دارید امتیاز دامنه ir به اسم خودتان باشد ، باید در سامانه ایرنیک احراز هویت شوید و دامنه را خریداری نمایید. در غیر این صورت امتیاز دامنه به اسم و نشانی حساب کاربری ما ثبت می گردد.