منظور از آموزش چیست؟

صرفا آموزش کار با محیط وردپرس (میزکار وبسایت) و نحوه صحیح محتوا گذاری به کاربر آموزش داده می شود.