بک لینک چیست؟

لینک های بازگشتی از وبسایت های دیگر که به سایت شما اشاره می کنند مانند یک اعتبار نامه باعث افزایش اعتبار ، رنکینگ یا رتبه شما نزد موتور های جستجو می شود ، پس آن را از دست ندهید.