طراحی سایت

مراحل طراحی وب سایت وردپرسی مرکز طراحی وب زمتر

 1. شناخت نیازهای مشتری با جزییات کامل
 2. تعریف اهداف مشخص پروژه و بررسی راه های موجود برای رسیدن به هدف
 3. مشخص کردن زمان و هزینه و انعقاد قرارداد
 4. طراحی گرافیک سایت متناسب با سلیقه و زمینه کاری درخواستی
 5. تایید طراح نهایی از طرف مشتری
 6. اضافه کردن ویژگی های درخواستی
 7. تست و تحلیل بخش های مختلف
 8. راه اندازی نسخه آزمایشی
 9. تحویل نهائی و آموزش پنل مدیریتی به مشتری
 10. نگهداری و  پشتیبانی در صورت نیاز
 11. مشاوره توسعه سایت و بهینه سازی سایت در گوگل در صورت نیاز
 12. تبلیغات مجازی و تولید محتوا در صورت نیاز

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *